Board logo

標題: 星期佛經咒(7days Buddha Mantra) [打印本頁]

作者: carloskimyan    時間: 2016-7-8 12:32     標題: 星期佛經咒(7days Buddha Mantra)

《星期日》
成道佛 Pang Thawai Net
U-Tay-Ta-Yan-Jak-Ku-Mar A-Ga-Ra-Cha Ha-Ris-Sa-Wan-Noh Pa-Ta-Vip-Pa-Par-Soh Tung Tung Na-Mas-Sa-Mi Ha-Ris-Sa-Wan-Nung Pa-Ta-Vip-Pa-Par-Sung Ta-Yat-Cha Kut-Ta Vi-Ha-Ray-Mu Ti-Wa-Sung Yay Phra-Ha-Ma-Na Way-Ta-Ku Sup-Pa-Dhum-May Tay May Na-Mo Tay Ja Mung Pa-La-Yan-Tu Na-Mut-Tu Put-Ta-Nung Na-Mut-Tu Poh-Thi-Ya Na-Mo Vi-Mut-Tar-Nung Na-Mo Vi-Mut-Ti-Yar E-Mung So Pa-Rid-Tung Gua-Ta-Wa Mo-Ro Ja-Ra-Thi A-Sa-Na
  
《星期一》
平定佛 Pang Hamyat
Yan-Tun-Ni-Mit-Tung Ar-Wa-Mung-Ka-Sun-Ja Yoh-Ja-Ma-Na-Poh Sa-Gu-Nas-Sa Sat-Toh Pa-Pak-Ka-Ho Tus-Su-Pi-Nung Ar-Gun-Tung Put-Ta-Nu-Pa-Way-Na Vi-Na-Sa-Men-Tu

《星期二》
涅槃佛 Pang Saiyat
Yas-Sa-Nu-Pa-Wa-Toh Yak-Kha Nay-Wa Tas-Sen-Thi Ping-Sa-Nung Yum-Hi Jay-Wa-Nu-Yun-Chan-Toh Rut-Tin-Thi-Wa-Ma-Tun-Thi-Toh Su-Kung Su-Pa-Thi Sut-Tho Ja Pa-Pung Gun-Ji Na- Pas-Sa-Thi A-Wa-Ma0Thi-Ku-Nu-Pay-Tung Pa-Rid-Tun-Tum-Pa-Na-Ma-Say

《星期三》
托缽佛 Pang Ombart (上午)
禪定佛 Pang Palelai (下午)

Sub-Pa-Si-Wa-Cha-Thi-Nung Tip-Pa-Mun-Tar-Ta-Kung Vi-Ya Yun-Na-Say-Thi Vi-Sunk-Koh-Rung Say-Sun-Jar-Pi Pa-Ris-Sa-Yung Ar-Nak-Ket-Tum-Hi Sub-Pa-Ta Sub-Pa-Par-Ni-Nung Sub-Pa-So-Pi Ni-Wa-Ray-Thi Pa-Rid-Tun-Tum-Pa-Na-Ma-Say

《星期四》
冥想佛 Pang Samati
Pu-Ren-Tum-Poh-Sum-Par-Ray Nip-Pat-Tung Mo-Ra-Yo-Ni-Yung Yay-Na Sunk-Vi-Hi-Tar-Rak-Kung Ma-Ha-Sud-Tung Wa-Nay-Ja-Ra Ji-Rus-Sung Wa-Ya-Mun-Ta-Pi Nay-Wa Suk-King-Su Kun-Hi-Tung

《星期五》
內觀佛 Pang Ram Pueng ปาง
Aup-Pa-Sun-Nay-Hi Na-Tas-Sa Sar-Sa-Nay Sa-Dhu Sum-Ma-Tay A-Ma-Nus-Nay-Hi Jan-Tay-Hi Sa-Tar Gip-Pi-Sa-Ga-Ri-Pi Pa-Ri-Sa-Nun-Ja Tas-Sun-Nung Ma-Hing-Sa-Ya Ja-Kut-Ti-Ya Yan-Tay-Say-Hi Ma-Ha-Vi-Ro Pa-Rid-Tun-Tum-Pa-Na-Ma-Hay

《星期六》
七龍佛 Pang Nak Prok
Ya-Toh-Hung Pa-Ki-Ni A-Ri-Yar-Ya Cha-Thi-Ya Cha-Toh Na-Pi-Cha-Na-Mi Sun-Jid-Ja Par-Nung Chi-Vi-Tar Vo-Ro-Pay-Tar Ten Sud-Jay-Na So-Ta-Hi Tay Ho-Tu Kub-Pas-Sa
歡迎光臨 高高啦討論區 (http://bbs.gogo.la/) Powered by Discuz! 7.2